Vol.5 No.1 Technical Report

GS Yuasa Technical Report

Vol.5 No.1 June 27, 2008

ISSN 1349-7618

June 27, 2008

Technical Reports

New Carbon-loading Process for LiFePO4 Positive Active Material of Li-ion Cells
(1.3 MB)

 • Yoshinobu Yasunaga
 • Takashi Egawa
 • Hiroe Nakagawa
 • Tokuo Inamasu
 • Yoshihiro Katayama
 • Toshiyuki Nukuda
 • Toshio Murata

Development of Rare Earth-Mg-Ni-based Hydrogen Storage Alloys for Ni-MH Cells
(965 KB)

 • Manabu Kanemoto
 • Tetsuya Ozaki
 • Yoshiteru Kawabe
 • Minoru Kuzuhara
 • Masaharu Watada
 • Shigeo Tanase
 • Tetsuo Sakai

Development of High Performance Mini UPS with Ni-MH Batteries "Acrostar THA1000-10-N"
(499 KB)

 • Tetsuyuki Imagawa
 • Masao Yamanaka
 • Makoto Sakane
 • Shinji Kishimoto

Development of Compactly Designed Mini UPS "Acrostar THA5000-10" with High Performance and High Reliability
(633 KB)

 • Takeshi Yamashita
 • Shuichi Takemoto
 • Hidenori Tomekawa
 • Ichiro Matsubara
 • Masao Yamanaka
 • Shinji Kishimoto

New Products

New Products(299 KB)

Cover and Table of Contents

The files are in Adobe Acrobat Format. To view them you will need to download the Acrobat Reader.

Adobe Reader Download