Vol.2 No.1 Technical Report

GS Yuasa Technical Report

Vol.2 No.1 June 24, 2005

ISSN 1349-7618

June 24, 2005

Technical Reports

Electrochemical Property of Lead Dioxide Formed on Various Lead Alloy Substrates
(1,572 KB)

 • Masashi Shiota
 • Tsuyoshi Kameda
 • Kazumasa Matsui
 • Nobumitsu Hirai
 • Toshihiro Tanaka

Development of High Power Ni-MH Battery
(450 KB)

 • Kazuya Okabe
 • Hiroaki Mori
 • Kengo Furukawa
 • Kouichi Sakamoto
 • Takahiro Itagaki
 • Satoshi Yokota
 • Tomonori Kishimoto
 • Shuichi Izuchi

Performance of Lithium Ion Cells with Electrolyte Containing Non-Flammable Solvent
(790 KB)

 • Suguru Kozono
 • Hiroe Nakagawa
 • Tokuo Inamasu
 • Yoshihiro Katayama
 • Toshiyuki Nukuda

Development of Novel Ni0.76Co0.24OOH・Lix/C System Lithium-Ion Cells
(369 KB)

 • Miki Yasutomi
 • Toru Tabuchi
 • Hideo Yasuda
 • Masanori Yamachi
 • Atsushi Tanaka
 • Makoto Horiguchi
 • Yoshihiro Imai

Technical Explanation

Development of New Uninterruptible Power Supply System "BACSTAR" Series
(1,562 KB)

 • Shigenori Kikuta
 • Ryo Nakamoto
 • Katsuhiro Hashidate
 • Kazuo Kawarabayashi
 • Takashi Yamashita
 • Saburou Tanaka
 • Toshio Yamamoto

New Products

New Products(1,210 KB)

Cover and Table of Contents

The files are in Adobe Acrobat Format. To view them you will need to download the Acrobat Reader.

Adobe Reader Download