Vol.17 No.1 Technical Report

GS Yuasa Technical Report

Vol.17 No.1 June 25, 2020

ISSN 1349-7618

June 25, 2020

Technical Reports

Development of Li-ion battery module for large scale energy storage system
(2.17 MB)

 • Yasutaka Miyawaki
 • Tomoshige Inoue
 • Kenta Yoshimoto
 • Tsutomu Ueno
 • Atsushi Tokii
 • Keita Nakai
 • Tomikatsu Uchihori
 • Hitoshi Matsushima
 • Takashi Yamashita*
 • Tsuyoshi Hidaka
 • Tomohiro Kawauchi
 • Toshiki Kusunoki
 • Hiroshi Yamashiro
 • Yukihiro Wataru

Development of High Performance Lead-acid Starter Battery for European Market
(1.38 MB)

 • Akinori Haze
 • Takashi Akimoto
 • Motoyuki Suzuki
 • Takao Ohmae
 • Emre Özermiş
 • Sibel Eserdağ
 • Hirofumi Umetani

New Products

New Products(1.51 MB)

Cover and Table of Contents

The files are in Adobe Acrobat Format. To view them you will need to download the Acrobat Reader.

Adobe Reader Download